ورق گالوانیزه

فواید ورق گالوانیزه

/%D9%88%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B2%D9%87/

ورق گالوانیزه چیست؟به ورق آهنی که با فلز روی پوشش داده شده ، ورق گالوانیزه گفته میشود. ورقهای گالوانیزه به دلیل پوشیده شدن با روی ، حتی در صورت خراشیدگی، تغییر شکل فیزیکی، تنش و پرس، زنگ نمیزنند.گالوانيزه گرمگالوانيزه گرم در واقع روكش كردن فولاد يا آهن توسط روي مذاب مي باشد و داراي...