نورپردازی مناسب در نمایشگاه

تأثیر داشتن یک نورپردازی مناسب در نمایشگاه

/%D8%AA-%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%8A%DA%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/

یکی از مواردی که هنگام غرفه سازی باید به آن توجه کنید و از شرکت تجهیزات نمایشگاهی که با آن کار می‌کنید بخواهید آن را رعایت کند نحوه‌ی نورپردازی است. نورپردازی به خلاقیت زیادی نیاز دارد و یک نورپردازی خوب باعث می‌شود غرفه‌ی شما بین تمام غرفه های نمایشگاه خاص باشد و بدرخشد. به همین دلیل باید...