عمل و جراحی زیبایی بینی

فیلم واقعی عمل و جراحی زیبایی بینی توسط دکتر کاظمی

/%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A/

برای دیدن فیلم عمل زیبایی بینی توسط دکتر کاظمی روی این لینک جراحی بینی کلیک کنید. اگرچه بیماران از واقعیت جراحی بینی معمولاً می ترسند، در این فیلم با دکتر کاظمی جراح بینی برای یک عمل بیمار دارای بینی کج همراه شدیم تا نحوه جراحی بینی را ببینیم. ایمنی این عمل قطعی است. به طور کلی جراحی بینی...