خانه بتنی پیش ساخته

خانه بتنی پیش ساخته

/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%8A-%D9%BE%D9%8A%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87/

مزیت های مهم این روش خانه سازی : 1. قابلیت حمل و جابجایی 2. امکان طراحی از 10 الی 100 مترمربع 3. مقاوم در برابر حوادث طبیعی و ضربه 4. امکان طراحی دوطبقه مزیت های اقتصادی : 1. کاهش زمان اجرا 2. مدیریت هزینه های احداث 3. افزایش کیفیت ساخت و ایمنی 4. کاهش پرت مصالح کاربردها : 1. اسکان در...