تاثیر پنجره ها در دکوراسیون داخلی

تاثیر پنجره ها در دکوراسیون داخلی

/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A/

عوامل ارتباط دهنده فضای داخل با فضای خارج از خانه ،قرار گیری مکان پنجره ها یکی از مهمترین عناصر در طراحی دکوراسیون داخلی میباشد . پنجرها نقش اساسی در دکوراسیون داخلی دارند آنها رابط هایی هستند که اگر به اندازه کافی بزرگ و کارامد باشند می تونند فضاهای داخل و خارج را در هم ترکیب کرده و فضایی...