اهمیت اجاره تجهیزات نمایشگاهی

اهمیت اجاره تجهیزات نمایشگاهی در چیست؟

/%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA/

اجاره تجهیزات نمایشگاهی در نمایشگاه های تهران به این صورت است که با قیمتی مناسب در محل مورد نظر تحویل مشتری داده می شود. لوازمی که شرکت های می توانند اجاره کنند عبارتند از: اجاره ویترین ایستاده، اجاره میز و صندلی، اجاره تلوزیون شهری، اجاره مبلمان، اجاره آبسردکن، اجاره ویترین گردان، اجاره...