اجاره انواع آبسردکن

اجاره انواع آبسردکن

/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86/

با گرم شدن هوا اکثرا استفاده از آب خنک بیشتر میشود به همین خاطر استفاده از آبسردکن که دستگاهی است برای سرد کردن آب در اماکن عمومی مثل بیمارستان ها و یا دانشگاه ها و مدرسه ها مناسب است. آبسردکن ها اجاره تجهیزات نمایشگاهی آرمان به سه دسته تقسیم می شوند: آبسردکن های بابلر، آبسردکن آنی،...