آرشیو نوشته ها

شاید پیش خودتان فکرکنید برای اینکه یک طراحی زیبا برای غرفه داشته باشید و بتوانید بهترین وسایل اجاره تجهیزات نمایشگاهی را بگیرید باید غرفه بزرگی داشته باشید اما لزوما نباید این چنین باشد. اندازه ی غرفه شما به چند وابسته است که عبارت اند از: هدف اولین مورد هدف شما از برپایی غرفه است. هر غرفه...

08 تیر 1399 14:44 0 دیدگاه